Drogy ve vodě a léčiva v půdě. Jíme aspirin ve špenátu a pijeme antikoncepci?

Vážení!
Děkujeme za Váš enormní zájem o připravovanou přednášku „Drogy ve vodě a léčiva v půdě. Jíme aspirin ve špenátu a pijeme antikoncepci?“.

Abyste se všichni vešli, tak jsme akci přesunuli do posluchárny AIV a mírně posunuli program.

10:20 Přednáška prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. (VŠCHT Praha) Vodní hospodářství ČR a dopady klimatických změn
10:50 Přednáška doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D.: Kontaminace povrchových vod novými polutanty a jejich vliv na vodní organismy
11:50 Workshop Analýza agresivního chování u ryb
12:40 Přednáška Ing. Aleš Klement, Ph.D.: Osud léčiv v půdě
13:10 Workshop: pH půdy a obsah uhličitanů
13:30 Workshop: Zrnitost půdy

Těšíme se!

Rezervace

Rezervace jsou uzavřeny.