Zájmové chovy

Bakalářské studium

  • Akvakultura a péče o vodní ekosystémy
  • Speciální chovy
  • Kynologie
  • Chov koní

Magisterské studium

Rezervace

Rezervace jsou uzavřeny.