Zájmové chovy

Bakalářské studium

  • Akvakultura a péče o vodní ekosystémy
  • Speciální chovy
  • Kynologie
  • Chov koní

Magisterské studium

Rezervace

Typ lístku Počet míst
09:30
10:30
11:30 se zameřením na akvakulturu
12:30
13:30